mpnt logo

Образовање одраслих

Образовање одраслих (1)

недеља, 29 новембар 2020 18:07

Образовање одраслих

Аутор

Школа проширује своју делатност и уводи основно образовање одраслих, чиме се омогућава доступност образовања популацији одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом, старијих од 15 година живота, без завршене основне школе.

Основно образовање одраслих је конципирано и остварује се по моделу функционалног основног образовања одраслих (ФООО), траје три године и остварује се кроз три циклуса у трајању од годину дана.

У првом циклусу стичу се основе функционалне писмености, док се у другом и трећем стичу основе општег образовања и стручне компетенције.

Организациони облик рада је редовна настава која се прилагођава потребама и могућностима одраслих особа са сметњама у развоју.Настава је усмерена на постављене и добро испланиране циљеве и исходе који се односе на знања , умећа,ставове и вредности које одрасли полазници треба да развију и усвоје, уклучивањем у одређене сегменте образовне праксе.

УЧИМО БЕЗ ГРАНИЦА

Савети и материјали за рад са децом са тешкоћама у развоју

ucimo

Више информација на линку: https://sosovukasinmarkovic.wordpress.com/

Најновије вести