mpnt logo

Стручно усавршавање запослених

18 новембар 2017

У суботу, у просторијама школе, а у организацији Центра за стручно усавршавање Крагујевац, реализован је семинар акредитован од стране ЗОУВ "Аутизам, да знам шта да радим". Аутори и реализатори семинара биле су: Бранислава Живановић, дипломирани олигофренолог, гешталт терапеут, медијатор и Весна Шутић дипломирани психолог, медијатор. Више о садржају семинара на http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=282&godina=2014/2015

Најновије вести