mpnt logo

Индивидуалан рад

За све ученике, којима је потребан додатан рад,спроводе се различити индивидуални третмани:

  • логопедске вежбе
  • психомоторне вежбе
  • сензорна интеграција
  • индивидуалан рад са психологом
  • психијатар ( једном недељно у просторијама школе)

Најновије вести