mpnt logo

Средња школа

Након заврешене основне школе ученицима се пружа могућност да се у средњој школи образују за следећа занимања:

  • Припремач намирница: двогодишње школовање,образовни профил трговина,угоститељство и туризам
  • Цвећар- вртлар:двогодишње школовање, образовни профил пољопривреда,производња и прерада хране
  • Пекар: трогодишње школовање,образовни профил пољопривреда,производња и прерада хране
  • Израђивач елемената  дрвених подних облога( столар): трогодишње школовање,образовни профил шумарство и обрада дрвета

План и програм теоријске наставе наставе реализују дефектолози-олигофренолози.
Практични део наставе ученици обављају  у свремено опремљеним радионицама,пекарској и столарској.Ученици  старијих разреда се укључују у отворену привреду.Практичну наставу реализују дипломирани  инжињери-технолози,дефектолошки оспособљени.
Практична настава прати савремене технолошке и техничке иновације у свим занимањима.
По новом закону о раду, ови профили  по завршетку школовања имају предност при запошљавању.

Пекарска радионица

Столарска радионица

Најновије вести