mpnt logo

Индивидуални третмани

Према мишљењу Интерресорнр комисије деца/ ученици се упућују  у нашу школу ради пружања сручних третмана.

Зависно од степена и врсте  проблема који имају,у нашој школи могу да добију следеће третмане,односно вежбе.

 • Логопецдске вежбе- спроводе се у специјализованом кабинету,који је опремљен најсавременијом технологијом.
  Берингер апарат ,је најсавременије средство за отклањање вербалне патологије.Једино га наша школа поседује и користи у раду са децом.
  Третирају се сви поремећаји говора.Од најлакших до најтежих поремећаја вербалне комуникације (афазије,дисфазије,дислалије….муцање).
 • Психомоторене вежбе- наука је доказала да су  моторни развој и психички развој детета, уско повезани и утичу једно на друго.
  У том смислу психомоторне вежбе се препоручују код свих развојних проблема које дете испољава.Нарочито када је у питању поремећај читања,писања,рачунања (дислексија,дисграфија.дискалкулија).Добре резултате даје код деце са аутизмом,хиперактивне деце, комбинованих сметњи…
 • Сензорне инзеграција- спроводи се у соби која је у потпуности изолована од спољних утицаја.
  Опремљена је меким подом и разноврсном опремом (ротирајућа диско лопта,сноп оптичких светлећих влакана,интерактивне тубе са мехуруићима,огледалске фолије,масажери…).
  Сензорна интеграција има за циљ да стимулише сва чула.Доводи дете у стање смирене будности у којој може да учии прима нове садржаје.Напредак у концентрацији,опажању,комуникацији,отклањању стереотипија који се постиже у сензорној соби полако се преноси на спољашњи свет и помаже правилном развоју доживљаја спољашњег света.
 • Третман код психолога- је подједнако намењен како ученицима,тако и родитељима,са циљем превазилажења проблема у породици и оснаживања породице да превазиђу постојеће проблеме.
  Услуга се односи  на браћу и сестре детета са сметњама у развоју.

Реeдукатор

Психолог

Логопед

Најновије вести